Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Zdalne nauczanie w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego

Fragment Zarządzenia w sprawie organizacji nauczania w formie zdalnej w okresie pandemii COVID-19.

Cały tekst odnajdą Państwo w Librusie oraz tutaj:
http://szkolasportowa.pl/file/original/qanvdvdmjdsn/.

Zasady realizacji zajęć w formie zdalnej:
1. Do prowadzenia zajęć wykorzystywana jest aplikacja Teams.
2. Lekcje rozpoczynają się o godzinie wynikającej z planu lekcji, z 5-minutową tolerancją uwzględniającą ewentualne trudności w logowaniu.
3. Lekcja w formie zdalnej trwa 30 minut. Dopuszcza się prowadzenie dwóch jednostek lekcyjnych jednego przedmiotu w ciągu 60 minut łącznie.
4. Nauczyciele prowadzący zajęcia sprawdzają obecność uczniów i odnotowują frekwencję w dzienniku elektronicznym.
5. Podstawą do odnotowania obecności ucznia na zajęciach jest jego wizualny i/lub głosowy kontakt z nauczycielem.
6. Dopuszcza się korzystanie z jednego urządzenia (komputer/laptop/tablet/itp.) przez najwyżej dwóch uczniów z tej samej klasy.
7. Nauczyciel realizuje materiał zgodnie z rozkładem materiału lub, jeśli uzna to za konieczne, modyfikuje swój plan dydaktyczny.
8. Uczniowie biorą aktywny udział w zajęciach, wykonują niezbędne zadania i ćwiczenia.
9. Postępy uczniów są oceniane zgodnie z zasadami oceniania szkolnego.
10. Dopuszczalna liczba dłuższych form sprawdzania wiedzy nie może przekroczyć liczby określonej w Statucie.


zdalne

Aktualności


strony www strony www strony www strony www strony www