Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim

Projekt zrealizowany w Szkole Podstawowej nr 11

Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim" 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 

Lider projektu: Miasto Gorzów Wlkp./ Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych

Partner projektu: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. 

Okres realizacji projektu: od 01.11.2013 r. do 31.08.2014 r. 

 

Głównym celem projektu było podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli i dyrektora szkoły, poprzez stworzenie i realizację planu wspomagania placówki spójnego z kierunkiem jej rozwoju, w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.

W projekcie udział wzięło: 29 osób.

Projekt stanowił pilotaż nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania pracy szkoły, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2016 r.

W ramach projektu zrealizowano dwa zadania merytoryczne, związane z wdrażaniem nowych narzędzi i sposobów wspomagania rozwoju szkoły.

Zadanie I - przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia

Pierwszym zadaniem Projektu było przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia nauczycieli
i dyrekcji szkoły w obszarze „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?”, na bazie oferty opracowanej w ramach Rocznego Planu Wspomagania (RPW).

Realizacja tego zadania podzielona była na cztery etapy:

ETAP 1. Diagnoza potrzeb placówki;

ETAP 2. Doskonalenie pracy nauczycieli;

ETAP 3. Przełożenie nowych umiejętności nauczycieli na szkolną praktykę;

ETAP 4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji RPW (rocznego planu wspomagania).

Za realizację zadania odpowiedzialny był Partner Projektu - Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
w Gorzowie Wlkp. W wykonaniu zadania SP 11 wspierała Pani
Beata Gizińska - Gigoła, pełniąca
w projekcie funkcję Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji.

Doskonalenie pracy nauczycieli wsparte zostało poprzez zaangażowanie ekspertów, specjalistów w zakresie tematyki doskonalenia. W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniony został Salon Edukacyjny EMPIRIA Sp. z o.o. ze Szczecina, który przeprowadził: wykłady – 4 godziny, warsztaty – 30 godzin, konsultacje indywidualne i grupowe – 24 godziny.

Zadanie II - sieci współpracy i samokształcenia

 W ramach drugiego zadania pracownicy SP 11 uczestniczyli w pracach następujących sieci współpracy i samokształcenia:

- sieci koordynowanej przez Panią Małgorzatę Niewiadomską: „Skuteczne sposoby zachęcania uczniów
do czytania”, w ramach której trzy osoby uczestniczyły
między innymi w 9 godzinach warsztatów prowadzonych przez eksperta Panią Joannę Marchewkę z Poznania,

- sieci koordynowanej przez Panią Jolantę Kunicką: „Praca z uczniem młodszym w przedszkolu i szkole
w kontekście rozpoznawania ryzyka dysleksji rozwojowej”, w ramach której trzy osoby uczestniczyły
między innymi w 9 godzinach warsztatów prowadzonych przez eksperta Panią Kamilę Bajko ze Strzelec Krajeńskich,

- sieci koordynowanej przez Panią Małgorzatę Chojnacką: „Jak radzić sobie ze szkolną absencją? – bezpieczeństwo w szkole”, w ramach której trzy osoby uczestniczyły między innymi w 9 godzinach warsztatów prowadzonych przez Salon Edukacyjny EMPIRIA Sp. z o.o. ze Szczecina,

- sieci koordynowanej przez Panią Annę Jańczak: „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?”, w ramach której trzy osoby uczestniczyły między innymi w 9 godzinach warsztatów prowadzonych przez Jana Przewoźnika z Gorzowa Wlkp.,

- sieci koordynowanej przez Panią Monikę Wysocką: „Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły”, w ramach której Dyrektor szkoły uczestniczył między innymi w 9 godzinach warsztatów prowadzonych przez profesora Jana Fazlagicia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Odpowiedzialny za realizację tego zadania był Lider Projektu - Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Szczegółowe informacje nt. realizacji projektu są dostępne na podstronie internetowej  sites.google.com/site/test1jjj/

Aktualności


strony www strony www strony www strony www strony www strony www