Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Liceum Ogólnokształcące

Próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy 1 liceum ogólnokształcącego dyscypliny lekka atletyka odbędą się 26.06.2020 r. (piątek) o godzinie 15:00 na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Wyszyńskiego.Regulamin rekrutacji, oświadczenie rodzica oraz karta sportowca: POBIERZ

Terminy postępowania rekrutacyjnego: POBIERZ

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493) wprowadziło czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Zgodnie z   13 ww. rozporządzenia, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu nie stosuje się przepisu art. 154 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo oświatowe. Oznacza to, że wyłącza się stosowanie harmonogramu rekrutacji określonego w Zarządzeniu nr 12/2020 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 lutego 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W przypadku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów określi dla województwa lubuskiego Lubuski Kurator Oświaty.

O wszelkich zmianach w harmonogramie naboru będziemy niezwłocznie informować.
Dyrektor szkoły
Katarzyna Piechota

Aktualności


strony www strony www strony www strony www strony www