Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Kompleksowe umiejętności - gwarantem przyszłości

Projekt „Kompleksowe umiejętności - gwarantem przyszłości”.

Od 23 października 2013 r. rozpoczęły się w naszej szkole zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w ramach projektu "Kompleksowe umiejętności - gwarantem przyszłości". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu i oprogramowania - zestawu interaktywnego. Zakupione zostały również pomoce dydaktyczne, podręczniki, ćwiczenia, programy i filmy edukacyjne, zestawy do doświadczeń.
W ramach projektu realizowane są :

  • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, języka polskiego, historii,

  • doradztwo edukacyjno – zawodowe, 

  • zajęcia z nauki języków obcych, które dadzą możliwość uczestnikom projektu zakończenia kursu językowego egzaminem TELC, który według Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy, jest uznawany na całym świecie,

  • zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe w zakresie przedsiębiorczości i ITC (Technologie informacyjno-komunikacyjne, realizowanych dla uczniów w formie wyjazdowej podczas ferii zimowych 2014, pierwszeństwo udziału w zajęciach mają uczniowie z frekwencją powyżej 90% na zajęciach,

  • trening umiejętności osobistych - realizowanych dla uczniów w formie wyjazdowej podczas wakacji letnich 2014, pierwszeństwo udziału w zajęciach mają uczniowie z frekwencją powyżej 90% na zajęciach wskazanych w pkt 1-4,- program treningu obejmuje 5 modułów tematycznych: Doradztwo psychologiczne, Komunikacja, Stres, Autoprezentacja, Techniki uczenia się,

  • Zajęcia wyjazdowe w formie wycieczki naukowej do Torunia i Warszawy jako uzupełnienie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, w tym szczególnie biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki.Realizacja projektu w Gimnazjum Sportowym nr 1

Koordynator:
Banaszak Justyna

Osoby realizujące projekt:
Język polski, gr. 1 - Grażyna Błauciak
Język polski, gr. 2 - Grażyna Błauciak
Język polski, gr. 3 - Agnieszka Ceranek
Język polski, gr. 4 - Eliza Węsławska
Matematyka, gr. 1 - Rafał Piasecki
Matematyka, gr. 2 - Rafał Piasecki
Matematyka, gr. 3 - Rafał Piasecki
Matematyka, gr. 4 - Maria Pera
Biologia, gr. 1 - Renata Lachowicz
Biologia, gr. 2 - Renata Lachowicz
Biologia, gr. 3 - Renata Lachowicz
Fizyka, gr. 1 - Rafał Piasecki
Fizyka, gr. 2 - Rafał Piasecki
Fizyka, gr. 3 - Rafał Piasecki
Chemia, gr. 1 - Joanna Osińska
Chemia, gr. 2 - Joanna Osińska
Geografia, gr. 1 - Mirosława Gul
Historia, gr. 1 - Magdalena Kaczmarczyk
Historia, gr. 2 - Łukasz Borecki
Język angielski, gr. 1 - Sławomir Wroński
Język angielski, gr. 2 - Aleksandra Palka
Język niemiecki, gr. 1 - Maurycy Gromiec
Doradztwo edukacyjno-zawodowe, gr. 1 - Lidia Nowakowska
Doradztwo edukacyjno-zawodowe, gr. 2 - Lidia Nowakowska
Doradztwo edukacyjno-zawodowe, gr. 3 - Lidia Nowakowska

Pomoce dydaktyczne, jakie w ramach projektu otzymało nasze gimnazjum:

 

Wycieczki wyjazdowe organizowane w ramach projektu :

  1. Wycieczka naukowa do Torunia i Warszawy.

Na wycieczkę naukową pojechało 12 uczniów Gimnazjum Sportowego nr 1 . Wycieczka odbyła się w I terminie na początku ferii zimowych w lutym 2014 r. W programie tej wycieczki były zajęcia w Planetarium, Geodium, Orbitarium w Toruniu, gdzie uczniowie brali udział w pokazach astronomicznych oraz zajęcia w laboratoriach Centrum Nauki "Kopernik". W trakcie zajęć laboratoryjnych uczniowie mogli przeprowadzać doświadczeń z czterech dziedzin: biologii, chemii, fizyki i robotyki. Najbardziej interesujące okazały się zajęcia polegające na samodzielnym wykonywaniu doświadczeń i eksperymentów przy użyciu sprzętu wykorzystywanego w profesjonalnych laboratoriach doświadczalnych i robotycznych , na których mogli sprawdzić swoje zdolności techniczne (budowa robotów). Uczniowie wzięli też udział w zajęciach w laboratorium fizycznym w Muzeum Techniki. Uczniom bardzo podobały się zajęcia i z pewnością zdobytą wiedzą i doświadczeniami będą mogli pochwalić się w trakcie tegorocznego egzaminu gimnazjalnego, co najpewniej pozwoli na osiągnięcie wysokiego wyniku końcowego.

 

2. Zajęcia z przedsiębiorczości i ITC.

Na 3 dniowy obóz zimowy w Ośrodku Wypoczynkowym Kadet OK. w miejscowości Długie zakwalifikowało się 10 uczniów z Gimnazjum Sportowego nr 1 . Troje uczniów z klas trzecich wzięło też udział w obozie organizowanym w Centrum Zdrowia i Relaksu VERANO w Ślesinie. Oba obozy zorganizowane były w pierwszym tygodniu ferii zimowych , w lutym 2014 r., w ramach projektu „ Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości”, w trakcie którego uczniowie mogli wziąć udział w zajęciach z przedsiębiorczości i wykorzystania nowoczesnych technologii. W trakcie zajęć wyjazdowych uczniowie uczyli się tworzenia biznes planu, wykorzystania narzędzi analitycznych programu Excel, zapoznali się z zasadami planowania własnej działalności gospodarczej, oceny ryzyka i analizy konkurencji.
Bogaty program rekreacyjno-sportowy wypełnił czas wolny od zajęć.
Uczniowie mogli pobawić się na dyskotece, przy ognisku, zatańczyć zumbę, pośpiewać karaoke albo odprężyć się na zajęciach terenowych.

Wszystkie koszty wyjazdów są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego . Wyjazdy na obóz są formą nagrody dla uczniów o najwyższej frekwencji na zajęciach projektowych.

 

Jeszcze w tym roku szkolnym 2013/2014 , w tracie wakacji, uczniowie będą mogli wziąć udział w warsztatach wyjazdowych , na których w trakcie 5 dniowego pobytu nauczą się walki ze stresem, autoprezentacji i różnych technik skutecznego uczenia się. Planowane też są zajęcia w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i Planetarium w Toruniu.Zdjęcia z zajęć prowadzonych w ramach projektu:

DSC05855DSC05851DSC05866
DSC05861DSC05867DSC05865
DSC05859DSC05854DSC05844
matematyka1matematyka2chemia3
chemia2chemia4chemia1
DSC05863DSC05847DSC05857DSC05845
DSC05850DSC05860DSC05846DSC05860

Aktualności


strony www strony www strony www strony www strony www strony www