Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Inne dokumenty

Zarządzenie dyrektora szkoły - organizacja nauczanie w formie zdalnej (1.12.2020): pobierz

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH ZAWODNIKÓW NIEPEŁNOLETNICH na udział  dziecka w zawodach: pobierz

Zarządzenie dyrektora szkoły - nauczanie zdalne: pobierz

Zarządzenie dyrektora szkoły - nauczanie hybrydowe: pobierz

Procedura bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID obowiązująca od 1 września 2020 r.: pobierz

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 22 maja 2020 r.: pobierz

Wydawanie duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej, świadectwa szkolnego: pobierz

Wniosek o przekazanie stypendium na rachunek bankowy: pobierz

Instrukcja logowania do dziennika elektronicznego: pobierz

Regulamin warunków i sposobu organizowania przez ZSMS Krajoznawstwa i Turystyki: pobierz

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników: pobierz

Karta imprezy szkolnej / konkursu szkolnego: pobierz

Procedury współpracy z rodzicami: pobierz

Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia chorób zakaźnych pochodzenia pasożytniczego: pobierz

Aktualności


strony www strony www strony www strony www strony www strony www