Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Doskonalenia Nauki Pływania w roku szkolnym 2020/2021

DOSKONALENIE NAUKI PŁYWANIA W KLASIE III w roku szkolnym 2020/2021
 
Na podstawie „Porozumienia” z Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym „Słowianka”, Dyrektor Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego określa zasady naboru i organizacji zajęć z zakresu doskonalenia nauki pływania dla uczniów gorzowskich szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021.

  1. Zajęcia z zakresu doskonalenia nauki pływania (DNP) w roku szkolnym 2020/2021 będą prowadzone dla 180-osobowej grupy dzieci z klas III, które w ubiegłym roku szkolnym uczestniczyły w Programie Powszechnej Nauki Pływania dla klas II.
  2. Podstawą do zakwalifikowania dziecka na zajęcia DNP jest pisemna deklaracja rodzica, złożona w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, w sposób wskazany w harmonogramie pkt 8.
  3. W przypadku zgłoszenia się liczby dzieci większej niż 180, o kwalifikacji dzieci na zajęcia będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
  4. Zajęcia DNP będą obywać się 3 razy w tygodniu, po jednej godzinie lekcyjnej, jako zajęcia pozalekcyjne (w godzinach 16.30 – 18.45); będą prowadzone przez:
  1. instruktorów wskazanych przez Dyrektora Zespołu Szkół  Mistrzostwa Sportowego, spośród nauczycieli/trenerów zatrudnionych w szkole – realizatorem jest szkołaZSMS, lub
  2. instruktorów wskazanych przez pływackie kluby sportowe, po akceptacji dyrektora ZSMS – realizatorem są kluby sportowe.
 
  1. Decyzję o wyborze realizatora zajęć dla swoich dzieci podejmują rodzice.
  2. Niezależnie od wyboru realizatora, zajęcia doskonalenia nauki pływania są bezpłatne, są finansowane przez Miasto Gorzów Wlkp. w ramach Programu „Wszystkie dzieci w Gorzowie potrafią pływać”, a jedynym kosztem dla rodziców mogą być składki członkowskie w wybranym klubie.
  3. Harmonogram naboru:
04.09.2020 r. Przekazanie do szkół informacji o naborze na zajęcia DNP w roku szk. 2020/2021
09.09.2020 r.
godz. 16.00-20.00
Spotkania informacyjne dla rodziców zainteresowanych udziałem dzieci w zajęciach DNP – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta, ul. Sikorskiego 107
09.09.–15.09.2020 r. Składanie przez rodziców deklaracji udziału dzieci w zajęciach – po spotkaniu w bibliotece, na portierni ZSMS, pocztą elektroniczną na adres: zsspo@edu.gorzow.pl
16.09.2020 r. Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych do DNP

 
ZEBRANIE OGRANIZACYJNE DLA RODZICÓW DOTYCZĄCE DOSKONALENIA NAUKI PŁYWANIA W KLASACH 3
9 września 2020 r., Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta, ul. Sikorskiego 107
Szkoła podstawowa nr: 20, 4 godzina 16.00
Szkoła podstawowa nr: 13, 15 godzina 17.00
Szkoła podstawowa nr: 2, 17, 21, 7 godzina 18.00
Szkoła podstawowa nr: 1, 5, 6, 9, 10, 11, 12,16,  godzina 19.00

Deklaracja do DNP 2020/2021: POBIERZ

Aktualności


strony www strony www strony www strony www strony www